image of the Savoy Pizzeria

Savoy Pizzeria

131 E Luzerne Ave Kingston PA, 18704 | (570)287-9969


Menu of Savoy Pizzeria

 
go

Back to Top